AMV

Algemene muzikale vorming (AMV)

Je wil een instrument leren bespelen, zingen, samenspelen of zelf een muziekstukje componeren ?
Dan zijn de lessen AMV iets voor jou! Je leert er noten lezen en schrijven, je krijgt verschillende ritmes aangeleerd en je gehoor wordt ook getraind om foute noten meteen te ontdekken!

Vanaf schooljaar 2017-2018 starten we met een nieuwe opzet in het eerste jaar AMV:
Nog slechts 1 lesmoment van 75 minuten.

Het 2de tot en met 4de jaar AMV werkt nog volgens de oude opzet met 2 lesmomenten per week :
1 x 1 uur AMV en 1 x 1,5 uur AMV en samenzang