Groepsmusiceren - Piano

Welkom bij groepsmusiceren Piano!

 

In de lessen groepsmusiceren voor klassieke piano ondervind je hoe plezant het kan zijn om samen muziek te maken.

Met 2 of 3 aan de piano spelen we vier- tot zeshandige klaviermuziek uit het klassiek repertoire. Er zijn zelfs zijsprongetjes mogelijk naar de blues, jazz, latin, film- en popmuziek.

In de les oefenen we vaardigheden, die ook nuttig zijn voor je solo-pianospel. Denk maar aan het aanscherpen van je zichtlezingcapaciteiten. Deze behendigheid is belangrijk voor het snel onder de knie krijgen van een partij, in het leren doorspelen en het ontwikkelen van een stabiel en betrouwbaar ritmegevoel.

Je opgegeven partij oefen je natuurlijk thuis in. Immers in de les dient er ruimte te zijn om te luisteren naar elkaar, rekening te houden met je partner(s) en vooral genieten van wat je samen aan het creëren bent.

Je bent van harte welkom in de groepsmusiceerlessen van Patrick Daenen, Fien Huysentruyt en Anastasia Goldberg.