Fagot

Welkom in de fagotklas!

Vanop een afstand is de fagot misschien wel het eenvoudigst herkenbare instrument van de houtblazers in een orkest. Toch is het niet het bekendste instrument van een klassiek symfonieorkest.

Binnen onze academie leer je individueel spelen, maar ook in groepsverband, zoals in ensembles en in het academieorkest.

Aan onze academie kan je ook een fagot huren, mits een bijkomende waarborg.

De instrumentlessen worden aangeboden in Maaseik.

Onze leerkracht is:

Jean Hellenbrand