Groepsmusiceren

Vanaf de Academie middelbaar (derde graad) kan je deelnemen aan de lessen groepsmusiceren en ondervinden hoe plezant samen musiceren wel kan zijn.
Onze ensembles zijn homogeen samengestelde groepen met leerlingen, die hetzelfde of een verwant instrument bespelen.

Tijdens de lessen groepsmusiceren leer je naar mekaar luisteren, mekaar aanvoelen en genieten van hetgeen je samen kan bereiken.

Kortom, groepsmusiceren is één van de mooiste vormen van muziek maken.